Směrnice k odpovědnosti za Compliance

AUTO KRALUPY a.s., IČ 26434989

1. Zásady         

Za dobu svého působení na českém trhu získala společnost AUTO KRALUPY a.s. tu nejlepší pověst. Společenská odpovědnost a vysoké etické nároky na vedení společnosti i všechny zaměstnance utvořili jednoho z nejúspěšnějších obchodníků s automobily ŠKODA a servisního partnera pro vozy ŠKODA v České republice. Program compliance pro nás znamená především to, že budou jeho pracovníci vedle stávajících zákonů dodržovat morální principy, které široce přesahují jejich rámec. Tyto principy jsou shrnuty ve vlastních zásadách chování podniku (Zásady chování) a platí pro všechny úrovně společnosti AUTO KRALUPY.

AUTO KRALUPY řídí své vztahy s dodavateli, včetně klíčových Škoda Auto a.s. a koncern VOLKSWAGEN podle podmínek Kodexu pro obchodní partnery, veškeré podrobnosti k tomuto tématu naleznete na www.vwgroupsupply.com.

Together4Integrity (T4I) je celosvětová iniciativa uplatňovaná napříč celým koncernem Volkswagen – klíčovou roli v tomto programu hraje integrita a compliance. 

ETICKÝ KODEX obsahuje všechny zásady chování AUTO KRALUPY a má sloužit všem zaměstnancům k lepší orientaci v otázkách slušného a čestného jednání. 

COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat, a který nás má chránit před sankcemi. 

INTEGRITA rozvíjí náš cit pro kritické situace a šedé zóny, které v nás vyvolávají pochybnosti a nutí nás se zamýšlet nad vlastním uvažováním, chováním a jednáním. ZÁSADY KONCERNU VOLKSWAGEN

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ PODNĚTŮ, určuje jakým způsobem zpracováváme podněty

Naše zásady:

  • Přijímáme odpovědnost za životní prostředí a společnost.
  • Jsme upřímní, a když něco není v pořádku, ozveme se.
  • Máme odvahu k novým věcem.
  • Diverzita je součástí našeho života.
  • Jsme hrdí na svou práci.
  • My, ne já.
  • Držíme slovo.

Naše FIREMNÍ hodnoty

Hodnoty AUTO KRALUPY definují naši společnost a dělají ji nezaměnitelnou. Jak směrem dovnitř, tak i směrem ven jasně ukazují, kdo jsme a za čím stojíme.

Hodnoty, díky nimž jsme vynikali doposud a které jsou základem i pro budoucí rozvoj. Podnikatelství je součástí našeho života a přebíráme odpovědnost jak v malých, tak i velkých úkolech. Soustředíme se na zákaznickou spokojenost. V oblasti spolupráce se jasně zaměřujeme na uznání. Přes všechny úspěchy zůstáváme pevně na zemi a vyžadujeme maximální profesionalitu. A při tom všem je pro nás obzvláště důležitá integrita a compliance.

2. Náš oznamovací systém

Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel a zásad má ve společnosti AUTO KRALUPY nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování předpisů. Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je. Proto jsme pověřili tzv. NEZÁVISLÝ ÚTVAR, aby naším jménem provozoval nezávislý, nestranný a důvěrný systém pro oznamovatele.

Klíčovým pilířem našeho oznamovacího systému je zásada procesní spravedlnosti. Zaručuje také maximální možnou ochranu oznamovatelů, osob, kterých se to týká, a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení.

To zahrnuje také nabídku možností anonymního oznámení a komunikace. Ujišťujeme, že nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispívají k vyšetřování, nebudou tolerována. Osoby, které jsou do případu zapleteny, jsou považovány za nevinné, dokud se porušení zákona neprokáže. Vyšetřování budou probíhat s maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným postupem.

3. Jak váš podnět budeme zpracovávat?

Kvalifikovaní a zkušení kolegové z nezávislého externího vyšetřovacího útvaru důkladně prověřují každé oznámení o možném pochybení zaměstnance společnosti  AUTO KRALUPY a systematicky se jím zabývají.  Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí oznámení. Vyšetřovací útvar poté vaše oznámení posoudí. To zahrnuje shromáždění faktů zejména od oznamovatele. Pouze pokud toto prvotní vyhodnocení prokáže důvodné podezření na porušení předpisů, bude zahájeno vyšetřování nezávislým externím vyšetřovacím oddělením. Poté výsledky šetření vyhodnotí a doporučí příslušná opatření. Informace o stavu a výsledku řízení budou poskytnuty bez zbytečného odkladu *.

* Doba zpracování se může lišit v závislosti na předmětu doručeného oznámení.

Potenciální porušení Kodexu chování pro obchodní partnery ze strany dodavatelů, včetně závažných rizik a porušování lidských práv a ochrany životního prostředí ze strany přímých a nepřímých dodavatelů, lze rovněž nahlásit vyšetřovacímu útvaru - stejně jako hlášení, která jinak vyžadují okamžitá opatření. Vyšetřovací útvar pak informuje odpovědné útvary, které záležitost odpovídajícím způsobem zpracují. To zahrnuje zejména přijetí nezbytných opatření k minimalizaci nebo ukončení porušování přijatých zásad.

Máte podnět nebo zpětnou vazbu týkající se společnosti AUTO KRALUPY a.s.  jejích produktů a služeb?

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se produktů (vašeho nového nebo ojetého vozidla atp.), zpětnou vazbu nebo stížnosti na služby poskytované společností AUTO KRALUPY nebo našimi obchodními partnery, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum prostřednictvím adresy:  info@autokralupy.cz Prosíme o pochopení, že oznamovací systém bohužel nemůže zpracovávat zákaznické stížnosti.

Podání podnětu prostřednictvím Oznamovacího systému

Oznamovací systém nabízí různé kanály pro nahlášení potenciálního pochybení zaměstnanců, které umožňují rychlé přezkoumání a případnou reakci naší společnosti.

Tím však není dotčeno zákonné právo kontaktovat určené orgány.

24/7 e-mail reportovací kanál

Podnět můžete podat 365 dní v roce, 24 hodin denně na adrese compliance@autokralupy.cz 

4. Ombudsman

Společnost AUTO KRALUPY a.s. jmenovala jako ombudsmana advokáta z externí právní kanceláře. Ta poskytuje poradenství ohledně oznamovacího systému nebo příslušní právníci zajišťují, aby byla oznámení od oznamovatelů na přání anonymně předávána k přijetí dalších opatření.

Pokud se chcete obrátit na ombudsmana, najdete jeho kontaktní údaje zde: 
complience@autokralupy.cz
ombudsman@autokralupy.cz

5. Externí reportovací kanál společnosti AUTO KRALUPY a.s.

Můžete se obracet také na centrální kancelář VOLKSWAGEN GROUP

Central Investigation Office
Poštovní adresa:
Volkswagen AG, Central Investigation Office
Mailbox 1717
Berliner Ring 2
38436 Wolfsburg, Germany

Osobně:      
Schůzku si prosím domluvte předem na e-mailové adrese io@volkswagen.de

6. Máte další otázky nebo potřebujete poradit?

Dotazy nebo návrhy na zlepšení týkající se Oznamovacího systému lze rovněž adresovat vyšetřovacímu útvaru na adrese: complience@autokralupy.cz

Pokud jste byli vyslechnuti v rámci vyšetřování, máte možnost poskytnout zpětnou vazbu ombudsmanovi jako nezávislému orgánu.

Kdykoliv se můžete obrátit na pracovníka odpovědného za Compliance prostřednictvím emailu complience@autokralupy.cz

 

Statutární orgán odpovídá za aktualizaci této směrnice.