Směrnice o jmenování ombudsmana společnosti

AUTO KRALUPY a.s., IČ 26434989

1.         

V souvislosti s přijetím směrnice o odpovědnosti za compliance a směrnice o přijetí etického kodexu společnosti tímto jmenuji ombudsmanem společnosti:

JUDr. Tomáš Chlost, advokát, ČAK 00206
se sídlem Na Zámecké 7/574, 140 00 Praha 4 

Pro komunikaci s ombudsmanem se zřizuje emailový kontakt:

ombudsman@autokralupy.cz

2.

Ombudsman přijímá upozornění na možná porušení zákonů, interních pravidel nebo na jiná škodlivá chování ve společnosti a jako neutrální prostředník v případě potřeby při znalosti identity oznamovatele se s oznamovatelem přímo spojí, předá veškeré informace v domluveném rozsahu s oznamovatelem a na přání také anonymně vedení společnosti k dalšímu zpracování či přijmutí opatření.

Statutární orgán odpovídá za aktualizaci této směrnice.