Směrnice o etickém kodexu společnosti

AUTO KRALUPY a.s., IČ 26434989

1. Zásady        

Za dobu svého působení na českém trhu získala společnost AUTO KRALUPY a.s. tu nejlepší pověst jako jednoho z nejúspěšnějších obchodníků automobilů Škoda a servisního partnera pro vozy Škoda v České republice. Je proto přirozené, že se hlásíme k zásadám skupiny ŠKODA AUTO, přičemž tímto přijímáme etický kodex skupiny ŠKODA AUTO, který tvoří nedílnou součást této směrnice, jako etický kodex společnosti.

2. Kontaktní údaje

Kontaktním partnerem v případě dotazů či nejasností ohledně zásad chování je nadřízený, kromě toho se zaměstnanec může obrátit na compliance officer, případně na ombudsmana společnosti.
e-mail: 
compliance@autokralupy.cz
ombudsman@autokralupy.cz

Podnět je možné podat 365 dní v roce 24 hodin denně.

Statutární orgán odpovídá za aktualizaci této směrnice.